خیلی سریع QR کد خود را بسازید و دانلود کنید.
Enter URL Enter Phone Enter Email Enter Text Enter Contact

این کد بصورت پیشفرض یک ایمیل آماده برای ارسال را در گوشی شخص می سازد.

اندازه کیوآر کد را تعیین نمایید ( به پیکسل) مثلا: ۳۰۰

رنگ کیوآر کد را تعیین نمایید.